Λίγα λόγια για τον Όμιλο


Ο Όμιλος Μελέτης Ιστορίας και Κοινωνίας είναι ένα επιστημονικό σωματείο που συστάθηκε το 2006 με καταστατικούς στόχους την προαγωγή της προοδευτικής επιστημονικής μελέτης της Ιστορίας και των άλλων κοινωνικών επιστημών με ταυτόχρονη ενεργή προσπάθεια για εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης.
Κατά τη λειτουργία του Ομίλου έχουν οργανωθεί δεκάδες εκδηλώσεις, διαλέξεις, προβολές και ανοιχτές συζητήσεις με θέματα που προέρχονται είτε από τις επιστημονικές ενασχολήσεις των μελών και των φίλων του Ομίλου, είτε από την επικαιρότητα. Στη κατηγορία παλαιότερες εκδηλώσεις μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τις μέχρι σήμερα δράστηριότητες του Ομίλου.